You are currently viewing Монтаж на входна метална врата

Монтаж на входна метална врата

Използваите задължително нивелир, за да проверите дали подът и стената са равни. Измервате дебелината на стената, също ширината и височината на строителния отвор. Проверевате дали размерът на металната входна врата отговаря на нужните размери на строителния отвор.

За метална входна врата в размер:

 • 86/197 см – необходим отвор – 88/199см;
 • 90/197см – необходим отвор – 92/199см;
 • 96/200 см – необходим отвор – 98/201 – 202 см.

Подготовка отвор

 1. Демонтаж на съществуваща каса;
 2. Проверка с нивелир дали отворът е прав по хоризонтала и вертикала;
 3. При разлика очертавате необходимия размер и оформяте отвора. Проверявате с нивелир дали подът върху, който поставяте входната врата е равен.

Монтаж

Монтаж на входна метална врата

 1. Поставете входната врата в отвора, без да премахвате предпазното фолио от крилото, за да избегнете повреди по него;
 2. Първо нивелирате от страната на пантите – отвътре и отзад на касата;
 3. Проверявате с нивелир и нивелацията горе. Проверявате цялостно дали вратата е поставена коректно на нивел;
 4. Фиксирате позицията на вратата с дървени ками в двата горни ъгъла – отгоре и странично, както и в долните два края в близост до прага. Закамяването трябва да е стабилно, с цел при навиването на бързия винт вратата да не се придърпа и да избяга от фиксирано положение и нивелация.

Фиксиране

 • Проверявате зидът дали е подходящ за закрепване на вратата;

Ако е зидан с тухла обърната с кухината към отвора, поставяте дървени клинове, след като предварително сте фиксирали местата на винтовете за директен монтаж.

 • Захващате касата с винтове за директен монтаж във фабричните отвори, като не ги притягате докрай;
 •  Поставяте задължително винтове във всички предвидени отвори – по 3 от двете страни.

Фиксиране на касата към зида

При тухлен зид или зид с ронлива и не плътна повърхност се използват дюбели за тухла или използвате дървен клин в случаите, в които тухлите са обърнати с кухините напред. Така фиксирате винта в дървения клин.

Вашият коментар