Монтаж на входна метална врата

Използваите задължително нивелир, за да проверите дали подът и стената са равни. Измервате дебелината на стената, също ширината и височината на строителния отвор. Проверевате дали размерът на металната входна врата…